AKILLI
TIRNAK SANATI
İSTASYONU

Bu, küçük bir alanı kaplayan, ancak tam işlevi olan ve sözleşmeli ancak basit olmayan ekran, tanıtım, depolama ve tırnak sanat hizmetlerini entegre eden akıllı bir tırnak sanat iş istasyonudur..